Dış Laboratuvar Hizmet İhaleleri Medikal Firmaların İşi Değildir

Dış Laboratuvar Hizmet İhaleleri Medikal Firmaların İşi Değildir

MUHATAP TIBBİ LABORATUVARLAR OLMAK ZORUNDADIR

 Dış Laboratuvar Hizmet İhaleleri Medikal Firmalara İhale Ediliyor

         Kamu Hastane Birlikleri’ nin oluşumundan sonra, yöneticiler tüm işleri tek bir firmaya ihale etme eğilimine girdiler. Bu firma, herhangi bir medikal firma olabildiği gibi, kısa sürede kurulmuş olan yeni bir firma ya da bu alanla ilgili hiçbir deneyimi bulunmayan bir firma da olabilmektedir. Sonuçta, deneyimsiz ve bu alanda birikimi bulunmayan firmalar işin muhatabı olabilmektedirler.

            Özellikle spesifik testlerle ilgili dış laboratuvar testlerinin de bu ihaleler kapsamına konulması, oldukça sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. Spesifik testler uzmanlık işidir ve her laboratuvar uzmanı da bu konuda deneyime sahip değildir. Durum böyle iken, konuya çok uzak olan medikal firmalara bu işin sorumluluğunun verilmesi, felaketten başka sonuç doğurmaz.

            Medikal firmaları bağlayan Hipokrat yemini gibi etik değerler bulunmamaktadır. Bu tür kurallar söz konusu olmadığı için, onlar daha çok gelir-gider dengesiyle ilgilidirler. Dolayısıyla da, işi en ekonomik şekilde çözmeye çalışmaktadırlar. Spesifik dış laboratuvar testleri için de en ekonomik teklifi nereden bulurlarsa, işi oraya havale etmektedirler. Yeterli bir denetim olmadığı için de, hizmetin kalitesi giderek bozulmaktadır.

            Bu yanlış düzenleme sonucunda ortaya çıkacak hatalar ve mağduriyet durumlarında, kimlerin sorumlu olduğu konusu şu anda boşluktadır. Medikal firmalar tıbbi sorumluluğu üstlenemezler. Muhtemelen, bu ihaleleri düzenleyen yetkililer doğrudan muhatap olacaklar ve bu nedenle sorumlu duruma düşeceklerdir.

 

Çözüm Nedir?

         Spesifik dış laboratuvar ihaleleri, kesinlikle genel laboratuvar test ihalelerinden ayrılmalıdır. Bu ihalelere ayrı olarak çıkılmalı ve ihaleye katılacak kuruluş da ruhsatlı tıp laboratuvarları olmalıdır. Bu testler hiçbir şekilde konu ile ilgisi, birikimi, deneyimi ve yetkisi bulunmayan medikal firmaların sorumluluğuna bırakılmamalıdır.  

          Spesifik dış laboratuvar testlerinin yapılacağı laboratuvarların yeterli altyapı, donanım, kadro, bilgi birikimi  ve kalite sertifikasyonuna sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle, bu tür ihalelere katılacak laboratuvarlarda belirli koşullar aranmalıdır.

Spesifik Dış Laboratuvar Test İhalelerine Katılacak

Laboratuvarlarda İstenecek Standartlar

  1. Katılımcı laboratuvarlar, Sağlık Bakanlığı’ ndan ruhsatlı bir tıp laboratuvarı olmalı ve en az tam zamanlı çalışan bir Biyokimya uzmanı ile, en az tam zamanlı çalışan bir Mikrobiyoloji ya da Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanına sahip olmalıdır.
  2. Katılımcı Laboratuvar, TÜRKAK’ tan ISO 15189 Laboratuvar Akreditasyonuna sahip olmalıdır. Akreditasyon kapsamında en az 50 test olmalı ve akredite biyokimya ile mikrobiyoloji kapsamındaki testlerin her biri 20 testten az olmamalıdır. Ayrıca, kritik önem taşıyan HBV-DNA, HCV-RNA ve HIV-RNA testleri akreditasyon kapsamında bulunmalıdır.
  3. Katılımcı Laboratuvar, temel panellerden eksternal kalite kontrollerine düzenli olarak katılıyor durumda olmalıdır. Katılınan paneller içinde hematoloji, biyokimya, hormon, immunoloji, prenatal tarama, HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-RNA, hepatitler ve HIV markerları bulunmalıdır. Katılım belgeleri ihale giriş dosyasında sunulmalıdır. Kabul edilebilir düzeyde başarı oranları sağlanmış olmalıdır.

 

11-08-2014

TIBLAB

Tıp Laboratuvarları Derneği

Genel Sekreteri

Dr. Funda Koçdoğan

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir