NELER YAPILIRSA ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KURTARILABİLİR?

NELER YAPILMAZSA KURTARILAMAZ?
ÖNCELİKLE TEMEL DENGELER İYİLEŞTİRİLMELİDİR
Yani gelirleri artırılmalı, giderleri ise azaltılmalıdır.
Bu durum nasıl olacaktır?
Üniversite hastanelerinin gelirleri nasıl artırılabilecek, giderleri nasıl azaltılabilecektir?

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN GELİRLERİ NASIL ARTIRILABİLİR?

  1. Farklı SUT Uygulaması Getirilmelidir

Daha çok üniversite hastanelerinde uygulanan, rutin dışındaki komplike ve ileri işlemlerin SUT bedelleri artırılmalıdır. Rutin işlemler ile, özellikli işlemler listeleri ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

  1. Üniversite Hastanelerine Fark Alma Hakkı Getirilmelidir

Üniversite hastanelerine, yaptıkları özellikli işlemler için vakıf hastaneleri gibi hastadan fark alabilme hakkı getirilmelidir.

  1. SUT Dışı İşlemler Uygulayabilmelidirler

Üniversite hastaneleri de, gereğinde SUT dışı işlemler uygulayabilmeli ve bu tür işlemler için serbest fiyat politikası da izleyebilmelidirler.

  1. Benzer İşlemlerde SUT Bedelleri %30- 40 Daha Fazla Ödenmelidir

Benzer işlemlerde, üniversite hastanelerine oranla, SGK tarafından %30- %40 daha fazla ödeme yapılmalıdır.

  1. Hastane Otoparkları Ücretli Hale Getirilmelidir

Çoğu ülkelerde hastaneler, otopark ve kafeterya gibi bölümlerden önemli miktarda getiri sağlamaktadırlar.

Hastane otoparkları da ücretli hale getirilmeli ve buradan da ek gelir sağlayabilmelidirler.

GİDERLER NASIL AZALTILABİLİR?

  1. Döner Sermayeye Harcama Disiplini Getirilmelidir

En önemli konu burada yatmaktadır.

Gerçekte üniversite hastanelerinin gelirleri çok da düşük değildir. Ancak, harcama disiplini bulunmamaktadır. Kurallar ortadan kalkmıştır.

“ Döner sermaye performans primi” adı altındaki dağıtımlar, genelde kontrolsüz, kuralsız ve keyfi biçimde yapılmaktadır.

Borçlar ödenmemekte, ancak hastaneler kar elde ediyormuş gibi yüksek ve savurgan döner sermaye performans primi dağıtımları yapmaktadırlar.

Bu dağıtımların kontrol altına alınması kolay değildir.

En iyisi, Döner Sermaye Performans Primi dağıtımı uygulamasına son verilmelidir.

Ya da, bu dağıtımlar kesinlikle çıplak ücretin %50’sini aşmamalıdır.

Aşan yöneticiler, aşılan miktarların ödenmesinden sorumlu tutulmalıdırlar.

Bu durum, çok iyi denetlenmelidir.

“ Borçlu hastane döner sermaye performans primi dağıtamaz” kuralı işletilmelidir.

Aslında, bu kuralın işlemesi gerekiyordu. Ancak nasıl olduysa, bu kural bir kenara itilmiştir ve hiç uygulanmamaktadır.

Bu kuralın uygulanmamasında, Maliye Bakanlığının da denetim görevini yapmamasının büyük payı bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı görevini yapmalı ve bu başıbozukluğu engellemelidir.

  1. Tam Gün Yasası Esnekleştirilerek Personel Giderleri Azaltılmalıdır

Tam Gün Yasası ile, neredeyse tüm hekimlerin personel maliyetleri hastanelerin ve devletin sırtına yüklenmiştir.

Üniversite hastaneleri, bu yükü kaldıramamaktadırlar.

Bu yük azaltılmalıdır. Bunun için de, esnek çalışma sistemine geçilmeli ve isteyen hekimler, daha sınırlı ücret ile kısmi zamanlı çalışmaya geçebilmelidirler.

SONUÇ: ÜNİVERSİTE HASTANELERİ KURTARILABİLİR

Yukarıda belirtilen gelir artırıcı ve giderleri azaltıcı faaliyetler uygulamaya konulursa, üniversite hastanelerinin kurtarılabilmesi mümkündür.

Ancak, belirtilen maddeler uygulamaya konulmaz ve kör populizm zihniyetine devam edilirse, üniversite hastaneleri kurtarılamaz. Aksine, borçlar yığılmaya ve sorunlar da büyümeye devam edecektir.

T.C. Maliye Bakanlığına bu konuda büyük görev düşmektedir. Maliye Bakanlığı, üniversite hastanelerinin özellikle Döner Sermaye Performans Primi dağıtımını mercek altına almalı, bu konuya net kurallar ve denetim getirilmelidir. Borcunu bitirmeyen hastanelerin döner sermaye performans primi dağıtımı yapmalarına kesinlikle izin verilmemelidir.

 

                                              

19/12/2016

Prof. Dr. Paşa Göktaş

TIPLAB

Tıp Laboratuvarları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir