Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği İle İlgili Değerlendirme

1.Genel anlamda değerlendirirsek, bu yönetmeliğin çok iyi hazırlanmış bir yönetmelik olduğunu söyleyebiliriz. Bizce, Sağlık Bakanlığı’nın şu andaki en iyi belgesidir. Hazırlayanların ellerine sağlık. Bu çalışmaya emek verenlere ve çalışmayı koordine eden Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’ne ve özellikle de Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ertek’e teşekkür etmek gerekir kanısındayız.
2.Yine de bazı konulara dikkat çekmek gerekir.
a. Tıbbi Laboratuvarlar Bilimsel Danışma Komisyonu (TLBDK) kararları, Sağlık Bakanlığı’nın uymak zorunda olmadığı, danışma niteliğinde kararlardır. Bu kararlar daha etkin hale getirilebilirdi,vurgulanabilirdi.
b. Madde 13/6 ‘de yer alan “Muayenehane Testleri” için, eski metinde “Ayrıca ücretlendirilemez” hükmü bulunmaktaydı. Yeni metinde bu ibare yer almıyor. Bizce, bu hüküm korunabilirdi.
c. Madde 14/7’de yer alan, rapor ve kayıtların 20 yıl saklanması koşulu çok fazla görünüyor. Daha az ve makul bir süre koyulabilirdi.
d. Madde 20’de yer alan planlama olayına gerek olmayabilir. Mevcut koşullarda zaten fazla bir talep bulunmuyor.
e. Hizmet Kalite Standartları (HKS)’nın uygulanmasında bazı laboratuvarlar uyum gösteremeyebilir.
f. Yönetmeliğe uyum süresi için 2 yıl yeterli mi? 3 veya 4 yıl olabilir mi?
Bu konu tartışılabilir.
Daha önceleri, özel ve kamunun uyum süresi farklıydı. Eşit hale getirilmeleri olumlu olmuş.
g. En önemli konulardan birisi, “Teknik Personel” tanımının netleştirilmesidir. Bu konu, fazlaca yanlış uygulamaya ve haksızlıklara neden olmaktaydı. Örneğin, 4-5 yıllık eğitim gördükleri halde, biyoloji ve kimya fakültelerinden mezun olanların, laboratuvarlarda görev almaları engellenmeye çalışılmaktaydı. Bu konunun akılcı şekilde çözülmesi olumludur.
3.Asıl önemli konu, bu yönetmelikte bir uzmanın 2 ayrı yerde çalışabileceği belirtilirken, daha önce çıkarılan (6 Ocak 2011) yönetmelikte laboratuvar uzmanlarının Mesul Müdür sayılacağı ve Mesul Müdür’ün de ikinci bir yerde görev alamayacağı konusudur.
Asıl haksızlık buradadır.
Bu durum, bağımsız özel laboratuvarlar aleyhinedir. Çünkü bu laboratuvarlarda genellikle tek uzman olmaktadır, o da laboratuvar uzmanıdır ve mesul müdür sayılmaktadır.
Hastane, tıp merkezi gibi yerlerde bu sorun yoktur. Çünkü mesul müdür genellikle bir başkasıdır.
Şöyle bir düzenleme ile bu durum aşılabilir :
“ Eğer laboratuvar uzmanının bulunduğu kuruluşta, kendisinden başka bir uzman çalışmıyorsa (örneğin bir özel laboratuvar), laboratuvar uzmanı aynı zamanda mesul müdür olmakla birlikte, ikinci bir kuruluşta da part-time olarak görev alabilir. Şirket niteliğindeki, birden fazla laboratuvarın aynı isimde, ancak farklı mekanlarda yer aldığı laboratuvar organizasyonlarında, laboratuvar şirketinin bir uzmanı “Mesul Müdür” kabul edilir, diğer uzmanlar “Sorumlu Uzman” olarak değerlendirilir. Sorumlu uzmanlar, bağımsız özel laboratuvarlar da dahil olmak üzere birden fazla laboratuvarda görev alabilirler”.
Bunun dışında, diğer hükümlerin uygun olduğu kanısındayız.
Doç. Dr. Paşa Göktaş
Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir