ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA KESİLEN CEZALAR VE DEVLET ELİYLE YARATILAN İLLEGALİTE

Son dönemde, SGK tarafından özel hastanelere ve tıp merkezlerine yoğun şekilde ceza kesildiğini duyuyoruz. Ayrıca, bazı SGK yetkilileri de belirlenen fark oranlarının üzerinde fark alan özel sağlık kuruluşlarına göz açtırmayacaklarını açıklamaktadırlar.

         Belirlenen SUT Fiyatları Adaletli midir?

         Özel sağlık kuruluşlarının, SGK tarafından ödenen işlem fiyatlarına ek olarak fark almasının nedeni, SGK-SUT fiyatlarının gerçekçi olarak belirlenmemesi ve yetersizliğidir.

 

SUT Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

         Bugüne kadar, geleneksel olarak devlet ve üniversite hastanelerinden çağırılan bölüm sorumluları SUT fiyatlarının belirlenmesinde etkin olmuşlardır.

Ancak, bu görevlilerin çoğunluğu gerçek maliyetler hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir. Daha doğrusu, bir işletmenin tüm giderlerini bilme ve ortaya koyabilme birikimine sahip değillerdir. Belirledikleri birim fiyatlar, genelde devlet hastaneleri için geçerli olabilecek malzeme fiyatlarıdır.

            Bu fiyatlar, devlet hastaneleri için geçerli olabilir. Ancak, tüm giderlerini kendisi karşılamak zorunda olan özel kuruluşlar için yeterli ve geçerli olamaz.

 

            Sağlık Bakanlığı’ nın Aldığı Fark Nedir?

         Evet, Sağlık Bakanlığı da hastalardan bir fark almaktadır. Ancak hastanın kendisinden değil, genel bütçeden.

            Kabaca ortaya koyarsak:

Sağlık Bakanlığı, global bütçe adı altında SGK’ dan 14 milyar TL kadar bir ödeme almaktadır. Bunun dışında, genel bütçeden de örneğin 2013 yılı için 16 milyar 894 milyon TL bir destek alacaktır. SGK’ dan aldığını 100 olarak kabul edersek, genel bütçeden aldığı fark, bunun  % 120 fazlasıdır. Kira, vergi gibi çeşitli subvansiyonlarla, bu avantaj farkların oranı % 150’lere yükselmektedir.

            Bu miktar, hastalar adına genel bütçeden alınan farktır.

 

Özel Kuruluşların Fark Oranı Nedir?

         Sayın Sağlık Bakanımız, bunu % 20’ de tutmak için epey çaba harcamıştı. Ancak, sonraları bunun olanaksız olduğu görülerek bir miktar artırıldı.

Tıp Merkezleri, SGK’ dan alınan bedele ek olarak hastadan % 30’ dan fazla fark alamazlar.

            Özel hastanelerin oranı da %30 ile % 90 arasında değişmektedir.

 

            Çifte Standart Yok Mudur?

         Sağlık Bakanlığı kuruluşları genel bütçeden % 150’ye yakın destek ve fark almaktalar.

Özel tıp merkezlerine ise “ % 30’ u geçemezsiniz” denilmektedir.

Bu nedenle, tıp merkezlerinin çoğu yarışamadılar ve kapandılar.

Özel hastaneler de % 30 – % 90 fark oranlarıyla yarışamıyorlar. Bir kısmı yabancı zincirlere teslim oldular, diğerleri de borç-harç içinde bocalamaktalar.

 

Devlet Eliyle Yaratılan İllegalite

         Bu adaletsizliğin kaynağı devletin çıkardığı yasa ve yönetmelikler olunca da, ortaya yasadışılıkların çıkması da gayet doğaldır.

Özel kuruluşlar, bu fark oranlarına uyarlarsa ya kapanacak, ya da iflas edeceklerdir. Çünkü bu fark oranlarıyla maliyetleri karşılamaları olanaksızdır.

            Bir kısmı bu yolu seçtiler ve kapandılar.

Ya da cezayı göze alacaklar ve hastadan belirlenen oranların üzerinde fark alacaklardır. 

            Bir kısmı da bu yolu seçmektedir. Bu nedenle, sürekli olarak baskı altında bulunmakta ve ceza almaktadırlar.

Bu tablonun nedeni, devletin yanlış kararlara sürüklenmesidir. Küçük hesaplarla yanlış yasa ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Devlet, illegalitenin ve yasa dışılığın bizzat nedeni ve yaratıcısı haline getirilmiştir.

Açıkçası bu durum, bir yönetim beceriksizliğidir ve kötü yöneticiliktir. Buna neden olanlar da bellidir ve hala sağlığın başında görevdedirler.

Sağlık Bakanlığı’ na genel bütçeden %150’ ye kadar fark desteğini hak görenler, özel kuruluşları yasa dışılık çıkmazına sürüklememelidirler. Daha doğrusu, bunu görebilen ve engelleyen daha adaletli mekanizmalar olmalıdır.  

            Bu durum, devlet görevlisi ciddiyetiyle bağdaşmaz. Devlet ve devleti temsil edenler adaletli, tarafsız, bilgili ve ciddi olmak durumundadırlar.

 

Özel Kuruluşlarda Fark Sınırı Olamaz

         Özel kuruluşların maliyetleri farklıdır. Her kuruluşun kalite ve standartları farklıdır. Bu nedenle, kendi fiyatlarını kendileri belirlemek durumundadırlar.

            Kalitelerini geliştirebilmeleri için, böyle bir işleyiş gereklidir.

            Onların alacağı fiyatı SGK da belirleyemez, Sağlık Bakanlığı da belirleyemez.

            SGK, hizmet bedeli olarak ne ödeyebilecekse, o kadarını öder. Hizmet bedelinin açıkta kalan kısmını da hastalar ödeyecektir. Çünkü özel kuruluşlara gelen hastalar zorunlu değil, kendi iradeleriyle gönüllü olarak bu kuruluşları seçen hastalardır. Belirlenen ücretleri ödemek istemezlerse gelmezler. Onları zorlayan yoktur.

Bu nedenle, özel kuruluşlarda fiyatlar ve fark oranları serbest bırakılmalıdır.

            Eğer özel kuruluşların fiyatlarını devlet belirleyecekse, o zaman bu kuruluşların kiralarını, personel ücretlerini, vergilerini de aynen Sağlık Bakanlığı kuruluşları gibi genel bütçeden devlet ödemelidir. Bunu yapamıyorsa da, ücretlere karışmamalıdır.

            Bu kadar basit doğruları ve gerçekleri neden hayata geçiremiyoruz da hala akıl dışı yasa ve yönetmeliklerle uğraşıyoruz, ona yanıyoruz.

 

 

 

23.11.2012

Dr. Paşa Göktaş

Tıp Laboratuvarları Derneği

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir