SAĞLIK BAKANLIĞI MUAYENEHANELER KONUSUNDA YARGI KARARLARI İLE BARIŞACAK MIDIR?

Tam Gün Yasası Şu Anda Yok Hükmünde Mi?

            Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi Tam Gün Yasası’ nı iptal etmiş durumdaydı. Gerekçeli karar da 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Ancak, yasanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2013 tarihine ertelenmiştir.

Hukukçular, temel hükümleri anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen bir yasanın, uygulanmaya devam edilmesinin hukuksuz ve geçersiz olacağını belirtmektedirler.

Bazı mahkemeler de bu yönde kararlar vermişler ve Tam Gün Yasası’ nın fiilen “ Yok hükmünde olduğunu” belirtmişlerdir.

Sağlık Bakanlığı Yargı Kararları İle Barışacak Mıdır?

            Sorun, Sağlık Bakanlığı’ nın uygulamalarında düğümlenmektedir.

Bugüne kadar, genelde Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve yerel mahkemeler gibi yargı kuruluşları, Tam Gün Yasası ile ilgili konularda Sağlık Bakanlığı uygulamalarının yanlışlığını saptayarak, hekimlerin çalışma özgürlüğü lehinde kararlar vermişlerdir.

Ancak, Sağlık Bakanlığı ısrarla ve anlaşılmaz nedenlerle hekimlerin çalışma özgürlüğünü neredeyse yok edici yaklaşımlar sergilemektedir.

Sağlık Bakanlığı mensuplarının büyük çoğunluğunun bu görüşte olmadığını biliyoruz. Az sayıda, ancak yönetimde etkin görünen dar bir grup, hekimlerin serbest çalışması konusunda anlaşılmaz bir önyargı ve takıntı içindedirler ve muayenehane çalışmasını kendisine çalışma biçimi olarak seçmiş olan hekimlerle birlikte, mesaiden sonra çalışmak isteyen hekimlere, yaşamı iyice zorlaştırmakta ve neredeyse açlığa sürüklemektedirler.

Bu yönde, ne yasal çerçevelere uyan, ne de vicdani ölçülerle de bağdaşmayan  kısıtlamalar ve baskılar uygulanmaktadır.

Yargı kuruluşları bu durumu tespit ederek, yasal anlamda noktayı koymuşlardır.

Ancak, Sağlık Bakanlığı’ ndaki önyargılı kişilerin,  başka ne tür “ Yaratıcı ve kurnazca” bezdirme yollarına başvurup başvurmayacağı beklenmektedir.

Ya da, Yargı kararları ile kavga etmeyi bırakarak, hekimlerin çalışma özgürlüğüne saygı gösterecekler midir?

Sağlık Bakanlığı, ülkenin ciddi bir kuruluşu olmalıdır. Bu tür uygulamalarla, maalesef güveni ve ciddiyetini yitirmektedir. Öncelikle yasalara herkesten önce kendisi uymak zorundadır.

Hekimlerin Serbest Çalışmasının Kime Ne Zararı Vardır?

            Sağlık Bakanlığı’na bir zararı var mıdır? Biz bir neden bulamıyoruz.

Halka bir zararı var mıdır? Hayır. Tersine, bir grup hasta, kendilerinin daha kaliteli hizmet aldığı, adam yerine konduğu ve önemsendiği, böyle bir hizmeti aramaktadır. Onlar için, muayenehanelerinin yeri ayrıdır.

Ülkeye bir zararı var mıdır? Hayır. Aksine, sağlık hizmeti üretimine kaliteli bir katkı yapılmaktadır. Devlete de bir kuruş yükleri yoktur.

Ekonomiye bir zararı var mıdır? Hayır. Aksine vergi, istihdam, kira, muhtasar vb. gibi yollarla ekonomiye katkı yapmaktadırlar.

Hekimlerin özgürce çalışmasının engellenmesi kimlerin talebidir? Defalarca yazılıp çizildiği üzere, yabancı sağlık ve hastane zincirlerinin.

Hekimlerin Serbest Çalışmasının Desteklenmesi, Devletin Yüklerini Azaltacaktır

            Türkiye’ de sağlık sisteminin en büyük problemi, kamu sağlık giderlerinin oldukça yüksek olmasıdır. Bu miktar, şu anda 70 milyar TL’ ler civarındadır.

Hekimlerin serbest çalışabilme olanaklarını yok ederek, onları zorunlu devlet memuru haline getirmek, kamusal yükü daha da artıracaktır.

            Serbest çalışan hekimlerin, devlete bir kuruşluk maliyeti yoktur. Aksine çok fazla vergi ve istihdam katkıları vardır.

Hastalarının da devlete maliyetleri yoktur. Bu sayede hastalar, gönüllü olarak kendi sağlık giderlerini kendileri karşılamakta ve bir anlamda devletin üzerinden sağlık yükünü azaltmakta, sağlık sistemine katkıda bulunmaktadırlar.

            Bundan daha akılcı bir yol olur mu? Akıllı bir devlet, bu formülü destekler.

            Sağlık Bakanlığı’ nda, hekimlerin serbest çalışmasını yok etmek isteyen kişiler, bunları görememektedirler. Dolayısıyla, hem ülkeye, hem de ekonomiye zarar vermektedirler.

Yanlış işleyen bir durum söz konusudur.

Umarız, bu yanlışlığı gören ve düzelten sağduyu sahibi kişiler, kurumlar ve yöneticiler bu ülkede vardır.

Bu sayede, Sağlık Bakanlığı’ nda yerleşmiş önyargılı kişiler hekimlerin çalışma özgürlüğünü kısıtlama, kapıları- merdivenleriyle uğraşma, mesaileriyle uğraşma gibi boş işlerle vakit geçirmeyi bırakırlar.

Böylelikle de, Sağlık Bakanlığı asli görevlerine tekrar döner ve saygınlığını yeniden kazanır.

Dr. Paşa Göktaş

 

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir