SAĞLIK BAKANLIĞI VE TTB BİRBİRLERİYLE SAĞLIKLI İLETİŞİM İÇİNDE OLMAK DURUMUNDADIRLAR

Sağlıklı Diyalog Eksikliği Gözleniyor

         Sağlık Bakanlığı ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) arasında, uzunca bir zamandan beri sağlıklı bir diyalog olmadığını gözlemekteyiz. Sağlık Bakanlığı, sık sık yönetmelikler ve genelgeler çıkarıyor, TTB bunların iptali için yargı kuruluşlarına başvuruyor. Bu kısır döngü yıllardan beri sürüp gidiyor.

Bunun nedeni, arada sağlıklı bir görüş alışverişi ve iletişim olmamasındandır. Eğer öyle olsaydı, Sağlık Bakanlığı bu derecede tartışılan ve sık sık değişikliğe uğrayan yaz-boz yönetmelikler çıkarmaz, TTB de bunların bozulması için çaba harcamazdı.

 

Sağlık Bakanlığı’ nın Diyaloga İhtiyacı Yok Mudur?

         Tersine, şiddetle diyaloga ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz.

Her kuruluşun ve hatta kişinin, eleştiri ve önerilere gereksinimi vardır. Pozitif eleştiriler, sistemi geliştirir ve hatayı önler.

TTB, ülkemizin tek hekim örgütüdür. Sağlık hizmetlerinin eksenini de hekimler oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı, hekimlerin temsilcisi olarak, TTB’ yi muhatap almak zorundadır. Tarzını beğense de, beğenmese de. Böylelikle, hekimlerin problemlerini, eleştirilerini, önerilerini almak, onların nabzını tutmak zorundadır.

Bu tür olumlu bir diyalog, Sağlık Bakanlığı’ nın hata yapmasını önleyecek ve daha doğru, daha kalıcı ve kaliteli işler yapmasını sağlayacaktır.

Sağlık Bakanlığı’ nın megalomaniye sürüklenme hakkı yoktur. TTB ile diyalog kurmama hakkı da yoktur. Sağlık Bakanlığı, ülkenin sağlık politikasını düzenleyici kurumudur. Ancak, bu görevi yapacak personel kadrosunun ana gövdesini hekimler oluşturur. Bu nedenle, hekimlerin temsilci kuruluşuyla birlikte çalışmak durumundadır.

Tersi durumda, hatalarını ortaya koyacak bir kuruluş bulamaz. Hatasını da anlayamaz ve sık sık yanlış uygulamalara sürüklenir.

Bunların örneklerini sıklıkla gözlüyoruz.

 

TTB de Sağlık Bakanlığı İle Diyalog Kurmak Zorundadır

            TTB, hekimlerin çatı örgütü olarak, hekimlerin istek ve önerilerini Sağlık Bakanlığı’ na sürekli ve sağlıklı bir iletişim içinde aktarmak durumundadır.

TTB’ nin de, Sağlık Bakanlığı ile diyalog kurmama gibi bir lüksü olmadığı gibi, hakkı da yoktur. TTB, hekimlerin haklarını ve taleplerini en iyi şekilde temsil etmek ve bünyesinde en çok sayıda hekimi barındıran Sağlık Bakanlığı ile de, sürekli ve doğru bir iletişim içinde olmak durumundadır.

Sağlıksız ve kopuk iletişimin ne TTB’ ye, ne hekimlere, ne Sağlık Bakanlığı’ na, ne de halka bir yararı yoktur.

 

Sağlıklı İletişim ve İşbirliğine Davet Ediyoruz

         Sağlık Bakanlığı, hekimler ile ilgili her konuda oluşturacağı kurullarda mutlaka TTB temsilcilerine de yer vermelidir. Bu durum, katılımcı demokrasinin gereğidir.

Yönetmeliklerin hazırlanmasında TTB temsilcileri de yer almalıdır. Sağlık Kuruluşları denetimlerinde oluşturulan kurullarda da mutlaka TTB temsilcileri yer almalıdır.

Böylelikle hatalar azalacak, hekimlerin geniş ölçekli olarak kararlara katılımı sağlanacaktır. Yapılan işler de daha fazla kabul görecek ve kalıcı olacaktır.

Bu nedenle, hem Sağlık Bakanlığı, hem de TTB yönetimini birbirleri ile ilgili önyargıları ve olumsuz düşünceleri bırakmaya ve Türkiye’ nin geleceği için sağlıklı bir iletişim kurmaya davet ediyoruz.

21.01.2013

Dr. Paşa Göktaş

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir